EPG aneb televizní program

Moje nová XMLTV data

Na sklonku roku 2011 skončil www.xmltv.cz, takže jsem musel najít jiné řešení, které teď nabízím všem ke stažení. Než napíšu tv_grab_cz pro svůj zdroj dat tady na TVPC.cz, použijte následující jednoduchý skript:

#!/bin/sh
F="/tmp/xmltv.xml"
wget -O $F http://xmltv.tvpc.cz/xmltv.xml
# pro verzi MythTV 0.24 nebo starší
# mythfilldatabase --update --file 1 $F
# pro verzi MythTV 0.25 nebo novější
mythfilldatabase --update --file --sourceid 1 --xmlfile $F

To číslo 1 za parametrem –sourceid je ze sloupce sourceid tabulky videosource databáze mythconverg, které je velmi jednoduše vidět např. v MythWeb v konfiguraci TV kanálů.

Pokud máte více zdrojů videa, přidejte více podobných řádků volajících mythfilldatabase s dalšími sourceid čísly …

Zároveň je potřeba doplnit ke stanicím správné xmltvid a zároveň jim vypnout useonairguide, opět nejšikovněji přes výše uvedený MythWeb. Jaké jsou správné xmltvid zjistíte z http://xmltv.tvpc.cz/chanidents.

Aby se data updatovala automaticky, je potřebné výše uvedený skript volat aspoň jednou denně, třeba pomocí cronu (zavoláte příkaz VISUAL=joe crontab -e) a vložíte řádek

00 07 * * * /usr/local/bin/stahni_xmltv.sh

To zajistí, že každé ráno v 7:00, se natáhnou aktuální data. To samozřejmě platí, pokud stroj v tento čas běží. Pokud stroj neběží pořád, stačí uvedený skript dát někam, aby byl volaný po startu počítače a MySQL, možná snad do /etc/rc.local

Jiné zdroje XMLTV dat

 • pomocí tv_grab_dvb z DVB-T, nebo DVB-S vysílání (například zde)
  • Vždy aktuální program
  • Málo strukturované informace (číslo epizody uvnitř popisku, různé názvy různých epizod
  • Pouze programy ČT
  • Nejde o XMLTV, ale speciální formát vyvinutý ČT
  • Vysoce strukturovaná data
  • Podivné licenční podmínky (zákaz data dále šířit, limit načítání maximálně 1 soubor za minutu)
 
mythtv/epg.txt · Poslední úprava: 2016/01/07 17:33 autor: joy
 


RSS - 2010 © Petr Stehlík